Σάββατο, Αυγούστου 20, 2005

εις σάρκα μία

σάρκας επιθυμία,
έξαψης προσταγή,
συνολική υποταγή,
υπνωτισμένες κινήσεις,
ελικοειδής σκάλα,
ξένα σώματα,
ξένοι άνθρωποι,
ξένες οσμές,
ένωσις
εις σάρκα μία,
εκεί, στα όρθια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: